Siirry sisältöön

D-mollista A-duuriin

Säveltäkää kappale yrittämisestä ja rohkeudesta ja tehkää musavideo.

Säveltäkää kappale ja tehkää musavideo

Sanoittakaa ja säveltäkää oma laulu, jonka aiheena on rohkeus, yrittäminen tai sinnikkyys. Inspiraatiota kappaleeseen voi hakea Robinin Kipinän hetki -musiikkivideosta. Millaisia ajatuksia kappale herättää? Millaisissa tilanteissa olette itse olleet rohkeita? Entä mitä tarkoittaa, kun yrittää parhaansa?

Pelkkä laulun sanoitus ja sävellys riittää kilpailutyöksi, mutta voitte halutessanne tehdä myös musavideon lauluunne.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään 5 minuuttia.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis työ. Pohtikaa portfoliossanne myös kappaleen tekemiseen vaadittavia asioita. Mitä kaikkea oman kappaleen säveltämiseen ja musavideon tekemiseen tarvitaan? Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Tekstin voi tehdä ilman musiikkia tai sen voi rakentaa kappaleen päälle. Esimerkiksi internet-selaimessa toimivalla JamStudio-ohjelmalla voi valita haluamansa sointukierron, jonka päälle voi alkaa sovittamaan tekstiä. Hyvä perussääntö on lähteä rakentamaan säkeistö tai kertosäe muodostamalla neljä lausetta, joista kussakin on 4-8 sanaa (sanamäärä riippuu tavumääristä: kun sanoissa on paljon tavuja, sanoja tulee yhteensä vähemmän). Kehittele itse melodia tai räppää sanoja sointupohjan päälle.

Laulun rakenne voi olla esimerkiksi säkeistö+kertosäe+säkeistö+kertosäe+kertosäe. Lauseita voi muodostaa esimerkiksi niin, että aluksi pohdit rohkeuteen ja yrittämiseen liittyviä tärkeitä sanoja, jonka jälkeen lähdet rakentamaan lauseita näiden sanojen ympärille. Ohjeita ja vinkkejä laulun tekemiseen voit etsiä myös internetistä, muun muassa nettisivu Goodies! antaa neuvoja oman laulun kirjoittamiseen.

JamStudion lisäksi musiikin voi säveltää instrumenteillä tai muilla musiikinteko-ohjelmalla, kuten GarageBand, Music Maker JAM tai Walk Band. Näitä ohjelmia voi ladata kännykkään, tablettiin tai tietokoneeseen. Kappaleen, jossa on vain yksi säestysinstrumentti ja laulu, voi nauhoittaa esimerkiksi ohjelmalla Twotrack Studio Recorder. Kappaleeseen on helpointa ottaa neljän soinnun sointukierto, joka joko pysyy muuttumattomana koko kappaleen ajan tai vaihtuu kertosäkeeseen mentäessä.

Ohjeita ja vinkkejä musiikkivideon tekoon löytyy osoitteesta Kaikki kuvaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa