Siirry sisältöön

Kelluvasta stadionista virtuaaliareenalle

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne

Suunnitelkaa ja rakentakaa tulevaisuuden kaupunki, jossa on erilaisia ammatteja ja työpaikkoja. Kaupungin rakentamiseen voi käyttää esimerkiksi kierrätysmateriaaleja, kuten pahvilaatikoita, nappeja ja kankaita tai valmiiksi löytyviä kalusteita. Voitte lähettää yhdessä luokkanne oppilaiden koteihin kirjeen, jossa kerrotte projektista ja pyydätte sopivia materiaaleja jokaisen luokkalaisenne kotoa. Voitte myös käydä yhdessä vierailulla lähialueen yrityksissä ja kysellä niistä materiaaleja rakentamiseen.

Koska kyseessä on tulevaisuuden kaupunki, käyttäkää ammattien ja yritysten ideoinnissa luovuutta ja antakaa mielikuvituksenne lentää vapaasti. Tulevaisuuden kaupunki voi olla aivan erilainen kuin nyt tuntemanne kaupunki! Tulevaisuudessa myös ammatit ja yritykset voivat olla jotain aivan uutta kuin nykyisin.

Mitä kaikkea tulevaisuuden kaupungissanne on? Mitä kaupungissanne tehdään? Millaisia taitoja tulevaisuuden eri ammateissa tarvitaan? Kun kaupunki on valmis, viettäkää tunti tai vaikka kokonainen päivä omassa kaupungissanne. Mitä siellä tapahtuu ja millaisia taitoja eri ammateissa tarvitaan?

Kootkaa suunnittelusta, rakentamisesta ja valmiista kaupungistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, piirroksia ja valokuvia valmiista kaupungistanne sekä esittely kaupungissa olevista yrityksistä, työpaikoista ja ammateista. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Työskentelyn voi aloittaa pohtimalla, millaisia ammatteja tiedätte etukäteen. Tiedättekö, mitä vanhempanne tekevät työkseen? Entä onko ryhmänne jäsenillä omaa unelma-ammattia? Voitte tutustua Into – yrittäjyyteen! -tehtäväkirjan kuvaan, jossa ihmiset ovat työn touhussa. Voitte lisäksi etsiä itsekin erilaisissa ammateissa työskentelevien ihmisten kuvia, esimerkiksi sanomalehdistä tai voitte lähteä tutustumiskävelylle koulun lähiympäristöön ja havainnoida millaisia yrityksiä ja ammatteja sieltä löytyy.

Työn voi linkittää myös Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmaan Meidän yhteiskuntamme tai ohjelman materiaaleja voi hyödyntää työskentelyssä. Maksuton ohjelma kannustaa lapsia tutustumaan niin oman lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon kuin talouden kiertokulkuun. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa