Siirry sisältöön

Uuteen käyttöön

Keksikää uusi käyttötarkoitus vanhoille esineille tai asioille.

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Keksikää uusi käyttötarkoitus vanhalle esineelle tai asialle

Onko kotonanne jotain käytöstä pois jääneitä esineitä? Onko kotona tai koulussa ylimääräisiä papereita tai pahveja, joita voisi käyttää uudelleen? Voisiko vanhojen t-paitojen kankaista tehdä jotain uutta?

Keksikää uusi käyttötarkoitus vanhalle esineelle tai asialle. Voitte muodostaa pienryhmiä, joissa ideoitte esineille tai muille asioille (esim. käytetyille materiaaleille) uusia käyttötarkoituksia. Olisiko niitä mahdollista yhdistää toisiinsa ja luoda aivan uusia esineitä? Kaikki ideat ja ajatukset ovat sallittuja. Käyttäkää mielikuvitustanne vapaasti.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi vanhaa esinettä ei kannata heittää roskiin, vaan antaa sille uusi elämä tai kierrättää?
  • Millaiselle esineelle tai asialle keksitte uuden käyttötarkoituksen? Mihin sitä käytettiin ennen muutosta?
  • Miten vanha esine tai asia muuttui uuden elämän myötä?
  • Mihin uutta esinettä käytetään?
  • Kenelle esine on tarkoitettu? Aikuisille, lapsille?

Jos osaatte, voitte tehdä uuden esineen valmiiksi tai esitellä idean esineen tai asian uudesta käyttötarkoituksesta.

Tehkää video (max 5 min) tai juliste uudesta esineestä tai ideasta, jossa esittelette esineen ja sen uuden käyttötarkoituksen. 

Kootkaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis työ. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Voitte samalla tutustua kiertotalouteen ja kiertotalousyrityksiin. Voitte tutustua esimerkiksi:

ja katsoa videon härkäpavuista jäätelöä valmistavasta Härtelöstä, joka alkoi opiskelijaprojektina, ja kasvoi menestystuotteeksi:

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa