Siirry sisältöön

Yrittäjyyssanomat 

Tehkää lehti yrittäjyydestä.

Tehkää sanoma- tai aikakauslehti yrittäjyydestä

Alkakaa tähtitoimittajiksi ja tehkää yrittäjyyteen keskittynyt sanoma- tai aikakauslehtenne. Tutustukaa ensin erilaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin ja listatkaa, minkälaisia erilaisia juttutyyppejä ja palstoja ne sisältävät. Ideoikaa yhdessä sanomalehtenne rakenne ja sopikaa kuka kirjoittaa ja kuvittaa mitäkin.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis työ. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Uutismedian Liiton sivulta voi ladata Vikkilän Sanomat -lautapelin alakoululaisille. Pelissä oppilaat pääsevät tutustumaan toimittajan työn eri vaiheisiin. Sivustolta löytyy myös Elävä etusivu, jonka avulla voitte tehdä oman lehden etusivun, joka herää eloon.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa