Siirry sisältöön

Ensimmäinen, toinen, myyty! 

Kuvatkaa mainosvideo tai pitchatkaa liikeideaanne.

Kuvatkaa mainosvideo tai pitchatkaa liikeideaanne 

Tehkää a- tai b –tehtävä. 

a) Mainosvideot ovat tärkeäosa yritysten markkinointiviestintää. Tehkää yritykselle tai liikeidealle mainosvideo. Mainosvideon ideana on vakuuttaa kuluttajat tuotteenne tai palvelunne erinomaisuudesta. Voitte tehdä mainosvideon omalle, unelmoimallenne tai olemassa olevalle yritykselle tai liikeidealle.

Huomioikaa liikeideassanne myös vastuullisuus ja kestävyys. Miten otatte vastuullisuuden ja kestävyyden huomioon tuotteessanne tai palvelussanne?

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä sekä arviointia projektista. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Vinkkejä mainosvideoiden tekoon: 

b) Pitchatkaa tuotetta, palvelua, sovellusta tai liikeideaanne. Tehkää tiivis ja myyvä (max 5 min) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.  

 Ottakaa huomioon myyntipuheessa seuraavat asiat: 

  • Muistakaa esitellä itsenne ja yrityksenne.
  • Pitäkää mielessä, kenelle myyntipuhe on suunnattu.
  • Keksikää keino, jolla herätätte kohderyhmän mielenkiinnon heti myyntipuheen alussa.
  • Tuokaa esiin yrityksenne ja tuotteenne vahvuuksia ja antakaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten erotutte kilpailijoistanne.

Huomioikaa liikeideassanne myös vastuullisuus ja kestävyys. Miten otatte vastuullisuuden ja kestävyyden huomioon tuotteessanne tai palvelussanne?

Kerätkää ensin ajatuksenne ja ideanne paperille. Kuvatkaa myyntipuhe esimerkiksi kännykällä tai kameralla. 

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu pituus on enintään 5 minuuttia. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Lukekaa tekstit:

Jaa sosiaalisessa mediassa