Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Suunnitelkaa uusi tuote tai palvelu kestäväksi ratkaisuksi.

Suunnitelkaa uusi tuote tai palvelu kestäväksi ratkaisuksi

Kestävät ratkaisut – suunnitelkaa uusi kestävä ratkaisu

Tehtävä on suunniteltu yhteistyössä Designmuseon kanssa.

Sukeltakaa muotoilun maailmaan! Suunnitelkaa uusi tuote tai palvelu kestäväksi ratkaisuksi.

Puuttuuko huoneestasi sopiva valaisin? Eikö puhelimelle löydy toimivaa pidikettä? Tuntuuko koulupihalta puuttuvan jotakin? Voisiko ruokalan lajitteluroskikset suunnitella toisin? Huomaatko arkisessa ympäristössäsi kehityskohteen, johon voisit tarttua?

Etsikää mahdollinen idea, ongelma tai kehityskohde arkisesta ympäristöstänne. Ideoikaa ongelmaan persoonallinen ja uudenlainen ratkaisu. Huomioikaa suunnitelmassanne erityisesti kestävät ratkaisut ja ekologisuus. Kyseessä voi olla myös olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittäminen ja uudelleen brändääminen.

Seuratkaa muotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri teidän ratkaisunne on hienoin ja mahtavin.

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Kun tutkitaan muotoilua, kerrytetään ymmärrystä maailmasta. Muotoiluun tarttuminen on kysymysten kysymistä ja uteliasta suhtautumista ympäristömme mahdollisuuksiin.

Empatia on muotoilun tärkein työkalu. Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Minkälainen suunnitteluratkaisu helpottaisi valitsemasi kohderyhmän arkea?

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaista havainnointia, kyselyjä, kirjallisuuteen tutustumista, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Pohtikaa tuotteen vastuullisuutta, liikeideaa ja mainostamista käyttäjille.

Kootkaa työskentelystänne ja tuotteestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Toimintaideoita saatte  Matka tuotemuotoiluun – opas opettajille  -kirjasta (pdf) ja muotoilupakki.fi-sivustolta. Kirjan voi myös tilata painettuna Opinkirjosta.

  1. Ongelma: Etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. (s. 39-45)
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. (s. 46-50)
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. (s. 50-54)
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. (s. 55-56)
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 57-59)
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. (s. 59-60)
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! (s. 60-61)
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! (s. 62-64)
  9. Osallistava arviointi: Muotoiluprosessin aikana on mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä(s. 65-68)

Lisämateriaalina voitte hyödyntää kirjoja Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja  Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf).

Jaa sosiaalisessa mediassa