Siirry sisältöön

Pienin askelin parempaan 

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan.

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan

Jokaisella nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. 

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Vaikuttaminen voi kohdistua johonkin epäkohtaan tai olla esimerkiksi hyvän tekemistä toisille.

Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Onko teille tärkeää esimerkiksi vaikuttaminen ekologisemman elämäntavan tai yhdenvertaisuuden edistämisen puolesta, hyväntekeväisyys lasten ja nuorten hyväksi tai haluatteko parantaa kouluyhteisössänne olevaa epäkohtaa? Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektille myös budjetti mahdollisista kuluista ja tuloista. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vaikuttamistyöhön voi kutsua mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi koulunne vanhempainyhdistyksen, järjestöjä tai paikallisia yrityksiä.

Opettaja voi myös tutustua Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista -oppaaseen (pdf) ja Oma oppilaskunta -sivustoon.

Katso lisää vaikuttamisesta:

Vaikuttamisesta voi tehdä myös oppilaskunnan projektin:

  1. Selvittäkää ensin kaikkien oppilaiden mielipide siitä, mikä asia kaipaa muutosta. Laatikaa kysely, avatkaa Mikä mättää -boxi tai kootkaa ilmoitustaululle viestejä muutosta vaativista kohteista.
  2. Oppilaskunnan hallitus paneutuu ideoihin, lajittelee ja luokittelee ideat.
  3. Toteutuskelpoisista ideoista järjestetään äänestys, johon kaikki oppilaat osallistuvat.
  4. Pyytäkää mukaan idean toteuttamiseen kiinnostuneet oppilaat. Oppilaskunnan hallitus saa apua ja toteuttamisestakin tulee varmemmin koko koulun asia.
  5. Hakekaa idean toteuttamisessa tarvittavat tiedot. Pohtikaa esimerkiksi kuka päättää asiasta, keneen kannattaa olla yhteyksissä, tarvitaanko tiedotuskampanja, millaisia yhteydenottoja vaaditaan.
  6. Toteuttakaa suunnitelma
  7. Dokumentoikaa toimintanne ja arvioikaa, miten onnistuitte.
  8. Tehkää projektista tallenne ja portfolio, jonka lähetätte mukaan kisaan.

Esimerkkiä voi hakea esimerkiksi Ahmon koulun oppilaskunnan projektista AhmoDreams.

Jaa sosiaalisessa mediassa