Siirry sisältöön

Pitkään kiertoon

Suunnitelkaa kiertotalouteen perustuva uusi yritysidea ja pitchatkaa ideanne.

Suunnitelkaa kiertotalouteen perustuva uusi yritysidea ja pitchatkaa ideanne

Tehtävä on suunniteltu yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa yritysten arvon luonnista tulee jatkossa kiertotaloudesta. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrätykseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita.

Ideoikaa uusi palvelu, sovellus, tuote tai liikeidea, jonka toiminta perustuu johonkin viidestä kiertotalouden näkökulmasta:

  • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  • Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
  • Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä
  • Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
  • Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Lähde: Sitra.fi

Etsikää tietoa kiertotaloudesta. Tutustukaa esimerkiksi:

ja katsokaa video härkäpavuista jäätelöä valmistava Härtelöstä, joka alkoi opiskelijaprojektina, ja kasvoi menestystuotteeksi:  

Pitchatkaa kiertotalouden ideaanne. Tehkää tiivis ja myyvä (max 1 min) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.

Ottakaa huomioon puheessa seuraavat asiat:

  • Muistakaa esitellä itsenne ja yrityksenne.
  • Pitäkää mielessä, kenelle myyntipuhe on suunnattu.
  • Keksikää keino, jolla herätätte kohderyhmän mielenkiinnon heti myyntipuheen alussa.

Tuokaa esiin uuden kiertotalouden ideanne vahvuuksia ja antakaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten erotutte kilpailijoistanne.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vinkkejä pitchaukseen:

Jaa sosiaalisessa mediassa