Siirry sisältöön

Try again!

Kehittäkää yrittäjyyspeli.

Kehittäkää yrittäjyyspeli

Yrittäjyys on muun muassa mahdollisuuksien havainnointia, niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Miten näitä asioita voisi opettaa pelin keinoin? Suunnitelkaa yrittäjyyspeli, jossa pelaajat voivat käyttää omaa mielikuvitusta ja keksiä uusia ideoita.

 Suunnittelemanne peli voi olla esimerkiksi mobiilipeli, lautapeli, pakohuone tai vaikka toiminnallinen koulu-/kaupunkisuunnistus, jossa siirrytään rastilta toiselle erilaisia tehtäviä suorittaen.

Muistakaa pohtia:

  • Ketkä ovat pelinne kohderyhmää? Kohderyhmäksi voitte valita vaikkapa lapset tai luokkatoverinne, tai pelinne voi olla ikärajaton ja sopia kaikille.
  • Mitä tietoja ja osaamista haluatte, että pelinne opettaa yrittäjyydestä? Yrittäjämäisiin valmiuksiin voi tutustua tralla.fi-sivustolla.
  • Teettekö pelistänne valmiin tuotteen vai vain prototyypin, josta keräätte palautetta potentiaalisilta pelaajilta?

Koostakaa yrittäjyyspelistänne portfolio eli näytekansio. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, piirroksia, videoita ja valmis työ. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Jaa sosiaalisessa mediassa