Siirry sisältöön

Yhteistyöllä hyvää

Toteuttakaa yhteistyöprojekti, joka lisää kouluhyvinvointia.

Toteuttakaa yhteistyöprojekti, joka lisää kouluhyvinvointia

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on lisätä kouluhyvinvointia omassa koulussanne tai kouluissa yleisesti. Projektissa ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Projekti voi liittyä kiusaamisen ehkäisemiseen, yksinäisyyden vähentämiseen, tilojen viihtyvyyteen, mielenterveyden ja jaksamisen tukemiseen, yhdenvertaisuuden edistämiseen, koulun kerhotoiminnan kehittämiseen, yhteisöllisyyteen tai johonkin muuhun teidän päättämäänne kohteeseen, joka tukee jollain tavalla hyvinvointia koulussa.

Yhteinen projekti voi olla esimerkiksi yhteinen teemapäivä, kerhon tai muun toiminnan perustaminen, pienen tutkimuksen toteuttaminen, näytelmän tai elokuvan tekeminen tai varainkeruuprojekti. Voitte pyytää projektiin mukaan jotain toista luokkaa tai vaikka koko koulua! Yhteistyötä voi tehdä myös yli ammattialarajojen tai lähioppilaitoksen kanssa. Voitte myös pyytää koulun ulkopuolisen kumppanin yhteistyöhön. Kumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektille myös budjetti mahdollisista kuluista ja tuloista. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa