Siirry sisältöön

Hyvää eteenpäin!

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti.

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti

Tutustukaa Yritys Hyvässä vuonna 2020 palkittuihin hyväntekeväisyystempauksiin Naantalin teknologialainaamo ja Lauletaan kaivo Intiaan Yritys Hyvän voittajajulkaisussa.

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille. Kenelle haluaisitte tehdä hyvää? Tekisittekö hyväntekeväisyystempauksen päiväkodissanne tai koulussanne vai ulkopuolella? Mitä osaatte tehdä? Pyydättekö mukaan yhteistyöhön toisia ryhmiä, luokkia, vanhempia tai päiväkodin tai koulun yhteistyökumppaneita?

Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus. Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Liittäkää työhönne myös laskelmat projektin toteuttamisen kuluista. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa