Siirry sisältöön

Leikitään työpaikkaa

Kuvatkaa video kuvitteellisesta työhaastattelusta tai tilanteesta työpaikalta.

Kuvatkaa video

Ideoikaa ja kuvatkaa video pareittain/pienissä ryhmissä tai isomman ryhmän kanssa. Videon aiheeksi voitte valita joko:

a) kuvitteellisen työhaastattelun (pienemmät ryhmät)
b) tai kuvitteellisen tilanteen joltain työpaikalta.

Voitte valmistautua videon tekemiseen miettimällä millaisia työpaikkoja ja ammatteja on olemassa. Työhaastattelu tai tilanne työpaikalta voi sijoittua itse valitsemaanne työpaikkaan. Esimerkkejä mahdollisista työpaikoista ovat esim. sairaala, toimisto, liike, tehdas tai koulu.

Vaihtoehdossa a.) kuvitteellinen työhaastattelu miettikää mihin työpaikkaan videolla haetaan. Millainen työpaikka on? Millainen työhaastattelutilanne on? Mitä kaikkea haastattelija kysyy haastateltavalta?

Vaihtoehdossa b.) kuvitteellinen tilanne työpaikalta miettikää mihin työpaikkaan tilanne sijoittuu. Millainen työpaikka ja tilanne on? Keitä henkilöitä tilanteessa on ja mitä he tekevät työpaikalla?

Tehkää tämän jälkeen käsikirjoitus videosta ja kuvatkaa video. Kaikki voivat osallistua haluamallaan tavalla. Sopikaa yhdessä, kuka haluaa kuvata, ketkä haluavat esiintyä videolla ja missä rooleissa ja miettikää, mitä muuta videon tekemiseen tarvitaan ja kuka haluaa tehdä mitäkin.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa