Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Suunnittele uusi peli tai leikki.

Ilahduttavat pelit ja leikit – suunnittele uusi peli tai leikki

Tehtävä on suunniteltu yhteistyössä Designmuseon kanssa.

Sukella muotoilun maailmaan! Suunnittele uusi peli tai leikki.

Millainen peli ilahduttaisi sinua ja ystävääsi? Millainen väline pihalla saisi kaikki lapset innostumaan? Millaisen lelun äärellä olisi kiva rauhoittua? Millaista peliä tai leikkiä ei ole vielä olemassa?

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Seuraa muotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri sinun ideasi on hienoin ja mahtavin. Voit suunnitella kokonaan uuden tuotteen tai parannella vanhaa. Peli tai leikki voi olla tarkoitettu lapsille tai aikuisille.

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Kun tutkitaan muotoilua, kerrytetään ymmärrystä maailmasta. Muotoiluun tarttuminen on kysymysten kysymistä ja uteliasta suhtautumista ympäristömme mahdollisuuksiin.

Empatia on muotoilun tärkein työkalu. Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi.

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaista havainnointia, kyselyjä, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa.

Kokoa työskentelystä portfolio eli näytekansio tai video (max. 5 min), joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Toimintaideoita saatte  Matka tuotemuotoiluun – opas opettajille  (pdf)-kirjasta ja muotoilupakki.fi-sivustolta. Kirjan voi myös tilata painettuna Opinkirjosta.

  1. Ongelma: Etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. (s. 39-45)
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. (s. 46-50)
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. (s. 50-54)
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. (s. 55-56)
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 57-59)
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. (s. 59-60)
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! (s. 60-61)
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! (s. 62-64)
  9. Osallistava arviointi: Muotoiluprosessin aikana on mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä (s. 65-68)

Lisämateriaalina voitte hyödyntää kirjoja Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja  Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf).

Opettaja, ohjaaja vai vanhempi voi auttaa esi- tai alkuopetuksen oppilaita muotoiluprosessissa ja tuotteen ideoimisessa ja kehittämisessä.

Jaa sosiaalisessa mediassa