Siirry sisältöön

Ruutuja ammateista

Piirtäkää sarjakuva ammateista ja yrityksistä.

Piirtäkää sarjakuva ammateista ja yrityksistä

Millaisia aikuisten työtehtäviä ja ammatteja päiväkodissanne/koulussanne on? Mitä kaikkea aikuiset voivat tehdä työkseen? Mitä unelma-ammatteja teillä on? Mikä on erikoisin ammatti, jonka tiedätte? Mitä osaamista eri ammateissa tarvitaan? Mitä yrityksiä tiedätte? Millaisia yrityksiä lähiseudullanne on? Millainen yritys olisi kiva olla olemassa?

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Tutustukaa ensin yhdessä erilaisiin ammatteihin ja yrityksiin. Piirtäkää sitten ryhmissä tai pareittain oma sarjakuva ammatteihin tai yrityksiin liittyen. Keksikää sarjakuvan otsikko itse.

Sarjakuva on joukko kuvia, jotka muodostavat tarinan. Kuvissa voi olla tekstiä puhekuplissa ja kuvateksteissä.

  • Idea: Sarjakuvanne aiheena on ammatit ja yritykset. Mitä ja miten haluatte kertoa aiheesta?
  • Käsikirjoitus: Miten sarjakuvanne etenee alusta loppuun eli mikä on tarinanne juoni? Juonen vaiheita sarjakuvassa on yleensä alku, keskikohta ja loppu. Keskikohdassa tapahtuu yleensä käänne, yllätys ja muutos.
  • Piirtäminen: Kun idea ja käsikirjoitus ovat valmiit on aika aloittaa sarjakuvan piirtäminen. Piirtäminen alkaa luonnostelemalla hahmoja ja tapahtumapaikkoja, ja päättyy sarjakuvan viimeistelyyn eli valmiiksi tekemiseen.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä sarjakuvan lisäksi. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Opettaja, ohjaaja vai vanhempi voi auttaa esi- tai alkuopetuksen oppilaita sarjakuvan käsikirjoituksessa sekä tekstien kirjoittamisessa tai kirjoittaa tekstin oppilaiden sanelun mukaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa