Siirry sisältöön

Tehdään kaupunki

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.

Tehdään kaupunki

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Suunnitelkaa ja rakentakaa tulevaisuuden kaupunki, jossa on erilaisia ammatteja ja työpaikkoja. Koska kyseessä on tulevaisuuden kaupunki, voivat lapset käyttää ammattien ja yritysten ideoinnissa luovuuttaan, ja antaa mielikuvituksen lentää vapaasti. Mitä kaikkea tulevaisuuden kaupungissanne on? Mitä kaupungissanne tehdään? Millaisia taitoja tulevaisuuden eri ammateissa tarvitaan? 

Kootkaa suunnittelusta, rakentamisesta ja valmiista kaupungistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, piirroksia ja valokuvia valmiista kaupungistanne sekä esittely kaupungissa olevista työpaikoista ja ammateista. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Työskentelyn voi aloittaa pohtimalla, millaisia ammatteja lapset tietävät etukäteen. Tietävätkö he, mitä heidän vanhempansa tekevät työkseen? Onko lapsilla omia unelma-ammatteja? Voitte tutustua Into – yrittäjyyteen! -tehtäväkirjan kuvaan, jossa ihmiset ovat työn touhussa. Voitte lisäksi etsiä itsekin erilaisissa ammateissa työskentelevien ihmisten kuvia, esimerkiksi sanomalehdistä. Voitte myös lähteä tutustumiskävelylle päiväkodin tai koulun lähiympäristöön ja havainnoida millaisia yrityksiä ja ammatteja sieltä löytyy.

Anna kuitenkin lasten käyttää mielikuvitustaan vapaasti – tulevaisuuden kaupunki voi olla aivan erilainen kuin nyt tuntemanne kaupunki! Tulevaisuudessa myös ammatit ja yritykset voivat olla jotain aivan uutta kuin nykyisin.

Ympäristönlukutaitoon, ympäristösuhteen vahvistamiseen ja muihin rakennetun ympäristön kehitykseen tähtääviä toimintaideoita on kirjassa Tehdään kaupunkia – arkkitehtuuri monialaisissa kokonaisuuksissa.

Jos lapset eivät osaa vielä kirjoittamalla kertoa rakentamastaan kaupungista, ideoimistaan ammateista ja viettämästään ajasta kaupungissa, niin opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi saduttamalla kirjoittaa lasten kuvauksia. Saduttamisen pohjalta voitte tehdä vaikka yhteisen kuvakirjan lasten kanssa. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla.

Jaa sosiaalisessa mediassa