Siirry sisältöön

Vahvuussankarit

Työskennelkää omien vahvuuksienne parissa ja tehkää omat vahvuussankarihahmot.

Tehkää omat vahvuussankarihahmot

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Oletko kekseliäs? Onko sinulla hyvät kaveritaidot? Oletko hauska ja huumorintajuinen? Jaksatko sinnikkäästi yrittää uudelleen, kun heti ei onnistu? Missä sinä olet erityisen hyvä?

Jokaisella meistä on erilaisia vahvuuksia eli asioita, joissa olemme hyviä. Tutustukaa erilaisiin vahvuuksiin ja miettikää, mitkä ovat kunkin omia vahvuuksia. Tehkää sen jälkeen omat vahvuussankarihahmonne, jotka perustuvat vahvuuksiinne. Mitä supervoimia sankareillanne on? Kertokaa myös, millaisissa tilanteissa supersankarihahmoanne tarvitaan? Työskennelkää vahvuuksienne parissa ja kertokaa meille siitä. Voitte tehdä työnne piirtämällä, kirjoittamalla, valokuvin tai videoin.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Voitte tutustua alla olevaan listaan, jossa on esimerkkejä vahvuuksista. Jos ette tunne jotakin sanaa, kysykää ohjaajalta, opettajalta tai kaverilta.

Esimerkkejä vahvuuksista

Vahvuuksia ovat esimerkiksi kaveritaidot, hyvä mielikuvitus, hyvä kuuntelemaan, ystävällisyys, hauskuus, oma-aloitteisuus, innostuneisuus, rauhallisuus, toisten huomioiminen, sinnikkyys, rohkeus, kekseliäisyys, luovuus, oikeidenmukaisuus, uteliaisuus, tarkkuus, musikaalisuus, hyvä muisti, esiintymistaidot, hyvä huumorintaju, auttavaisuus.

Jaa sosiaalisessa mediassa