Siirry sisältöön

Yhteinen sävel

Säveltäkää oma kappale ja kuvatkaa halutessanne musiikkivideo.

Säveltäkää oma kappale luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyen

Sanoittakaa ja säveltäkää oma laulu, jonka aiheena on luonto ja ympäristönsuojelu. Millaisia ajatuksia aihe herättää? Mitä luonto teille merkitsee? Mitkä ovat luontoa uhkaavia asioita? Miten luontoa ja sen eläimiä ja kasveja voisi auttaa? Mitä työpaikoilla ja yrityksissä voitaisiin tehdä ympäristönsuojelun eteen? Miten laulunne voisi kannustaa yrityksiä ja muita ihmisiä pitämään luonnosta ja omasta lähiympäristöstä hyvää huolta?

Miettikää yhdessä laulua tehdessä myös erilaisten työpaikkojen ja yritysten keinoja ottaa huomioon luonto ja ympäristönsuojelu. Mitä yrityksissä voidaan tehdä ympäristönsuojelun eteen? Mitä te itse tekisitte yrittäjinä? Mitä voitaisiin tehdä paremmin?

Pelkkä laulun sanoitus ja sävellys riittää kilpailutyöksi, mutta voitte halutessanne tehdä myös musavideon lauluunne.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään 5 minuuttia.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Tekstin voi tehdä ilman musiikkia tai sen voi rakentaa kappaleen päälle. Esimerkiksi internet-selaimessa toimivalla JamStudio-ohjelmalla voi valita haluamansa sointukierron, jonka päälle voi alkaa sovittamaan tekstiä. Hyvä perussääntö on lähteä rakentamaan säkeistö tai kertosäe muodostamalla neljä lausetta, joista kussakin on 4-8 sanaa (sanamäärä riippuu tavumääristä: kun sanoissa on paljon tavuja, sanoja tulee yhteensä vähemmän). Kehittele itse melodia tai räppää sanoja sointupohjan päälle.

Laulun rakenne voi olla esimerkiksi säkeistö+kertosäe+säkeistö+kertosäe+kertosäe. Lauseita voi muodostaa esimerkiksi niin, että aluksi pohdit rohkeuteen ja yrittämiseen liittyviä tärkeitä sanoja, jonka jälkeen lähdet rakentamaan lauseita näiden sanojen ympärille. Ohjeita ja vinkkejä laulun tekemiseen voit etsiä myös internetistä, muun muassa nettisivu Goodies! antaa neuvoja oman laulun kirjoittamiseen.

JamStudion lisäksi musiikin voi säveltää instrumenteillä tai muilla musiikinteko-ohjelmalla, kuten GarageBand, Music Maker JAM tai Walk Band. Näitä ohjelmia voi ladata kännykkään, tablettiin tai tietokoneeseen. Kappaleen, jossa on vain yksi säestysinstrumentti ja laulu, voi nauhoittaa esimerkiksi ohjelmalla Twotrack Studio Recorder. Kappaleeseen on helpointa ottaa neljän soinnun sointukierto, joka joko pysyy muuttumattomana koko kappaleen ajan tai vaihtuu kertosäkeeseen mentäessä.

Ohjeita ja vinkkejä musiikkivideon tekoon löytyy osoitteesta Kaikki kuvaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa