Siirry sisältöön

Vanhasta uutta

Keksikää uusi käyttötarkoitus vanhalle esineelle tai asialle.

Keksikää uusi käyttötarkoitus vanhalle esineelle tai asialle

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Onko kotonanne jotain käytöstä pois jääneitä esineitä? Onko päiväkodissa, koulussa tai kotona ylimääräisiä papereita tai pahveja, joita voisi käyttää uudelleen? Voisiko vanhojen t-paitojen kankaista tehdä jotain uutta?

Keksikää uusi käyttötarkoitus vanhalle esineelle tai asialle. Kaikki ideat ja ajatukset ovat sallittuja. Käyttäkää mielikuvitustanne vapaasti!

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi vanhalle esineelle kannattaa antaa uusi elämä tai kierrättää se?
  • Millaiselle esineelle tai asialle keksitte uuden käyttötarkoituksen? Mihin sitä käytettiin ennen muutosta?
  • Miten vanha esine tai asia muuttui uuden elämän myötä?
  • Mihin uutta esinettä käytetään?
  • Kenelle esine on tarkoitettu? Aikuisille, lapsille?
  • Mikä oli hauskaa? Millaisia onnistumisia tuli?
  • Oliko jokin vaikeaa?

Jos osaatte, voitte tehdä uuden esineen valmiiksi tai esitellä idean esineen tai asian uudesta käyttötarkoituksesta.

Tehkää video (max 5 min) tai juliste uudesta esineestä tai ideasta, jossa esittelette esineen ja sen uuden käyttötarkoituksen.

Kootkaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis työ. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa