Siirry sisältöön

Ideasta kokeiluun

Suunnittele kokeilu kouluhyvinvoinnin edistämiseen.

 

Suunnittele kokeilu kouluhyvinvoinnin edistämiseen

Miten lasten ja nuorten hyvinvointia voisi tukea koulussa? Miten kouluhyvinvointia voisi edistää? Mitä voisi kehittää? Millaista yhteistyötä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi voisi tehdä? Miten koulu voi tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja jaksamista?

Ideoi jokin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä kokeilu, joka edistää hyvinvointia kouluissa. Kokeilu voi liittyä esimerkiksi koulun yhteisöllisyyden kehittämiseen, yksinäisyyden vähentämiseen, nuorten mielenterveyden ja jaksamisen tukemiseen, koulun tilojen kehittämiseen tai johonkin muuhun. Valitse itse tarkempi aihe ja siihen liittyvä kokeilu sekä sen toteuttaminen käytännössä. Kokeilu voi käytännössä olla muun muassa yhteistyötä, toiminnan tai tapahtuman toteuttamista, tiedonhankintaa, tiedon jakoa, vaikuttamista tai uuden tuotteen, palvelun tai yritysidean kehittämistä. Voit pyytää myös yhteistyökumppanin tai -kumppaneita mukaan kokeiluun. Kumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö.

Tee ideasi pohjalta suunnitelma kokeilun toteuttamiseen. Kokeilua on hyvä testata käytännössä ja pohtia sen jälkeen, miten kokeilu toimi. Miten toimintaa voisi jatkossa kehittää? Mikä kokeilussa toimi, mikä ei toiminut? Pitääkö jotain muuttaa jatkossa?

Kokoa projektista portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Jos kokeilusi on uusi tuote, palvelu tai yritysidea, voit halutessasi myös pitchata ideaasi. Tee tiivis ja myyvä (max. 5 min) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaan.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Jaa sosiaalisessa mediassa