Siirry sisältöön

Ope vaikuttaa!

Vaikuttakaa opettajan alaan liittyvään teemaan.

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan, joka liittyy opettajan alaan

Pohtikaa mihin haluaisitte vaikuttaa opettajan alaan tai koulutukseen liittyen. Millä tavoin vastavalmistuneiden opettajien jaksamista voisi tukea ensimmäisissä työpaikoissa? Millä tavoin opettajankoulutusta voisi kehittää? Onko jotain, mihin toivoisitte muutosta esim. opetusharjoitteluissa?

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan.

Pohtikaa, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan. Vaikuttamistyöhön voi kutsua mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi järjestöjä tai paikallisia yrityksiä.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä.  Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa