Siirry sisältöön

Ope vaikuttaa!

Vaikuta opettajan alaan liittyvään teemaan.

Vaikuta tärkeänä pitämääsi asiaan, joka liittyy opettajan alaan

Pohdi mihin haluaisit vaikuttaa opettajan alaan tai koulutukseen liittyen. Millä tavoin vastavalmistuneiden opettajien jaksamista voisi tukea ensimmäisissä työpaikoissa? Millä tavoin opettajankoulutusta voisi kehittää? Onko jotain, mille toivoisit muutosta esim. opetusharjoitteluissa?

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan.

Pohdi, mihin haluaisit vaikuttaa ja ryhdy toimintaan. Voit itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluat osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan. Vaikuttamistyöhön voi kutsua mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi järjestöjä tai paikallisia yrityksiä.

Kokoa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä.  Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä.

Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa