Siirry sisältöön

Opitaan yhdessä

Järjestäkää yrittäjyyspäivä tai PopUpkoulu-päivä.

Järjestäkää yrittäjyyspäivä tai PopUpkoulu-päivä

Valitse a– tai b-tehtävä.

 

a) Järjestäkää yrittäjyyspäivä. Pitchauskisa, start up -yrittäjien puheenvuoroja, paneeli tai ammattikirjasto, josta saa ”lainata” eri ammattien edustajia kertomaan työstään? Mitä yrittäjyyspäivään voisi sisältyä?  Keksikää teema ja sisällöt yrittäjyyspäivään, jonka toteutatte laitoksellanne opiskelijoille tai osana harjoittelua koululla. 

b) Ideoikaa ja toteuttakaa PopUp-koulu harjoittelukoulussanne tai opiskelijoiden parissa.  PopUp-koulussa on tarkoitus jakaa pajoissa oppilaiden, opettajien, vanhempien tai vaikka lähiyhteisön toimijoiden osaamista ja taitoja. PopUp-koulussa jokainen voi opettaa ja oppia!

 

Hyödyntäkää maksutonta PopUp-koulun verkkotyökalua päivän toteuttamisessa. Palvelussa on tietoa ja käytännön ohjeita oppimisfestivaalin toteuttamiseksi sekä mahdollisuus suunnitella, julkaista ja ilmoittautua pajoihin.

 

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä.  Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä sekä itsearviointia. Lukekaa lisää portfoliosta ja videosta kilpailutyönä.  

Jaa sosiaalisessa mediassa