Siirry sisältöön

Oppituntien aatelia

Kehittäkää tehtäväpaketti oppilaille yrittäjyyskasvatukseen.

Kehittäkää yrittäjyyskasvatukseen tehtäviä oppilaille

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Valitse a– tai b-tehtävä.

 

a) Kehittäkää tehtäväpaketti oppilaille yrittäjyyskasvatukseen.

Tehtäväpaketti voi soveltua joko lähiopetukseen tai etänä toteutettavaksi.  

b) Ideoikaa uusia kilpailutehtäviä Yritys Hyvä -kilpailun sarjoihin 1.-4.

 

Yritys Hyvässä yrittäjyys nähdään seuraavasti: 

”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.” 

Tehtäviä tulee ohjata opetussuunnitelmien perusteet sekä yrittäjyyskasvatuksen strategia, ja niiden tulee innostaa oppilaita ja opettajia.

 

Kootkaa työskentelystäsi portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä sekä itsearviointia. Vinkkejä portfolion tekoon. 

Jaa sosiaalisessa mediassa