Siirry sisältöön

Säveliä yrittämisestä

Sävellä ja sanoita kappale ja tee musavideo yrittämisestä.

Sävellä kappale ja tee musavideo

Sanoita ja sävellä kappale yrittämisestä.  Voit tehdä kappaleen itsenäisesti, yhdessä muiden opettajaksi opiskelevien kesken tai osana opetusharjoittelua oppilaiden kanssa.

a) Opettajaksi opiskelevat: Sanoita ja sävellä kappale, jota voi käyttää oppimateriaalina. Aiheena on yrittäminen, yrittäjämäiset valmiudet ja rohkeus. Mieti, millaisia asioita haluat kappaleellasi opettaa yrittämisestä ja yrittäjyydestä, ja miten kappale olisi innostava. Yrittäjämäisiin valmiuksiin voi tutustua esim. Tralla.fi-sivulla.

Kun biisi on valmis, esitä se tai äänitä esitys. Halutessasi voit kuvata myös musiikkivideon! Lue lisää videosta kilpailutyönä. 

Koosta laulun tekemisestä lyhyt portfolio eli näytekansio. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä eli laulun sanat ja esitys. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

b) Osana opetusharjoittelua: Sanoittakaa ja säveltäkää yhdessä oma laulu, jonka aiheena on rohkeus ja yrittäminen. Pohtikaa yhdessä, millaisissa tilanteissa olette olleet rohkeita. Entä millaisissa tilanteissa olette jatkaneet yrittämistä, vaikka vastaan olisi tullut haasteita. Inspiraatiota omaan biisiin voitte hakea seuraavista kappaleista: 

Kun biisi on valmis, esittäkää se ja videoikaa tai äänittäkää esityksenne. Halutessanne voitte kuvata oikean musiikkivideon. Lue lisää videosta kilpailutyönä. 

Koostakaa laulun tekemisestä lyhyt portfolio eli näytekansio. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä eli laulunne sanat ja esitys. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Tekstin voi tehdä ilman musiikkia tai sen voi rakentaa kappaleen päälle. Esimerkiksi internet-selaimessa toimivalla JamStudio-ohjelmalla voi valita haluamansa sointukierron, jonka päälle voi alkaa kokeilla tekstiä. Hyvä perussääntö on lähteä rakentamaan säkeistöä tai kertosäettä muodostamalla neljä lausetta, joissa kussakin on 4-8 sanaa (sanamäärä riippuu tavumääristä: kun sanoissa on paljon tavuja, sanoja tulee yhteensä vähemmän). Kehitelkää itse melodia tai räpätkää sanoja sointupohjan päälle.

Laulun rakenne voi olla esimerkiksi säkeistö+kertosäe+säkeistö+kertosäe+kertosäe. Lauseita voi muodostaa esimerkiksi niin, että aluksi pohditte rohkeuteen ja yrittämiseen liittyviä tärkeitä sanoja, jonka jälkeen lähdette rakentamaan lauseita näiden sanojen ympärille. Ohjeita ja vinkkejä laulun tekemiseen voit etsiä myös internetistä, muun muassa nettisivu Goodies! antaa neuvoja oman laulun kirjoittamiseen.

JamStudion lisäksi musiikin voi tuottaa soittimilla tai muilla musiikinteko-ohjelmilla kuten GarageBand, BandLab, Music Maker JAM tai Walk Band. Ohjelmat voi ladata kännykkään, tablettiin tai tietokoneeseen. Kappaleen, jossa on vain yksi säestysinstrumentti ja laulu, voi nauhoittaa esimerkiksi ohjelmalla Twotrack Studio Recorder. Kappaleeseen on helpointa ottaa neljän soinnun sointukierto, joka joko pysyy muuttumattomana koko kappaleen ajan tai vaihtuu kertosäkeeseen mentäessä.

Ohjeita ja vinkkejä musiikkivideon tekoon löytyy osoitteesta Kaikki kuvaa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa