Siirry sisältöön

Yrittäjyysmokki

Suunnitelkaa MOK yrittäjyyskasvatuksesta.

Suunnitelkaa työelämään tai yrittäjyyteen liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä.

Suunnitelkaa työelämään ja yrittäjyyteen liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus. Pohtikaa ensin, mikä on monialainen oppimiskokonaisuus, mille asteelle tai ikäryhmälle sen haluatte suunnitella ja mitä yhteistyökumppaneita tai verkostoja voisitte hyödyntää kokonaisuudessanne. Miettikää myös, mitkä ovat oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja miten niiden toteutumista arvioidaan osallistavasti. Kannattaa hyödyntää myös koulun yhteistyökumppaneita, mahdollisesti myös oppilaiden vanhempia ja lähialueen yrityksiä oppimiskokonaisuudessanne.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Jaa sosiaalisessa mediassa