Siirry sisältöön

Hyvää bisnestä 

Tehkää liiketoimintasuunnitelma.

Tehkää liiketoimintasuunnitelma

Tehkää liiketoimintasuunnitelma ideoimallenne yritykselle. Kuvatkaa mahdollisen yrityksenne kaupallista toimintaa. Kiteyttäkää yrityksen koko liiketoiminta ja jäsentäkää ja selventäkää yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Tehkää laskelmat investointikustannuksista ja yrityksen juoksevista kuluista, joita yritystoiminnan käynnistäminen edellyttää sekä kannattavuuslaskelmat.

Kootkaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Liiketoimintasuunnitelman laatimista varten on olemassa sähköisiä suunnittelupohjia työn tueksi.

Voit tehdä liiketoimintasuunnitelman myös Business Model Canvas -työkalun avulla.

Voit tulostaa samalta sivulta Business Model Canvas -pohjan tai tehdä pohjan itse paperille tai tietokoneella.

Jaa sosiaalisessa mediassa