Siirry sisältöön

Hyvää toisille

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti.

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille ihmisille tai ympäristölle, ja jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tutustukaa ainakin seuraaviin artikkeleihin:

Voitte ottaa selvää myös muista yksittäisten henkilöiden tai ryhmien ideoimista hankkeista. Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektille myös budjetti oletetuista kuluista ja tuloista. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa