Siirry sisältöön

Ilmastotekoja!

Kirjoittakaa kirje tai kuvatkaa video ilmasto- ja ympäristötekojen puolesta.

Kirjoittakaa yhdessä kirje tai kuvatkaa video ilmasto- ja ympäristötekojen puolesta

Keksittekö yhdessä tekoja ja ratkaisuehdotuksia, joilla voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä? Mitä esimerkiksi yrityksissä, kunnassanne tai kouluissa voitaisiin tehdä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hillitsemisen eteen?

Tehkää vaikuttamaan pyrkivä kirje, posteri, video (max 5 min) tai jokin muu esitys, jossa esittelette ratkaisuehdotuksenne ja kannustatte toimimaan. Pohtikaa myös, keille esityksen suuntaisitte ja miten tavoittaisitte kohderyhmänne. Voitte halutessanne lopuksi oikeasti lähettää kirjeen, videon tai muun esityksen esimerkiksi jollekin poliitikolle, yrityksen edustajalle tai kunnan toimijalle.

Voitte keskustella yhdessä myös ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien uutisten herättämistä tunteista.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Katsokaa myös Opinkirjon Ilmastokirjo-ohjelma

IImastokirjon Suoraan linjaan voi esittää kysymyksiä, aloitteita, ehdotuksia tai vaatimuksia eri alojen päättäjille ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä. Ilmastokirjossa viedään viesti perille ja etsitään vastauksia ja palautetta kysymyksiin ja kannanottoihin. Voitte lähettää kannanottonne tai ehdotuksenne myös Ilmastokirjon Suoran linjan kautta: https://ilmastokirjo.fi/ilmastokirjon-suora-linja/

Jaa sosiaalisessa mediassa