Siirry sisältöön

Muutosta tarvitaan 

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan.

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan

Millä tavoin opiskelijoiden yhteisöllisyyttä voisi lisätä? Miten oppilaitokseen ekologisuutta ja vihreyttä voisi parantaa? Onko kunnassanne liian vähän harrastusmahdollisuuksia nuorille tai onko joukkoliikenne toimimaton?  Pitäisikö nuorten saada äänensä kuuluviin paremmin?

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin.

Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan. Vaikuttamisen ei tarvitse olla aina isoa ja näyttävää, vaan jo pienillä teoilla on merkitystä.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektille myös budjetti mahdollisista kuluista ja tuloista. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Vaikuttamistyöhön voi kutsua mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi järjestöjä tai paikallisia yrityksiä.

Opettaja voi myös tutustua Kuntavaikuttaminen käytännössä. Nuortenideat.fi opetuksen työvälineenä– teemakokonaisuuteen ja Oma oppilaskunta -sivustoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa