Siirry sisältöön

D-mollista A-duuriin

Säveltäkää kappale yrittämisestä, rohkeudesta tai vahvuuksista ja tehkää musavideo.

Säveltäkää kappale ja tehkää musavideo 

Sanoittakaa ja säveltäkää oma laulu, jonka aiheena on rohkeus, yrittäminen tai vahvuudet. Inspiraatiota kappaleeseen voi hakea Robinin Kipinän hetki -musiikkivideosta. Millaisia ajatuksia kappale herättää? Millaisissa tilanteissa olette itse olleet rohkeita? Entä mitä tarkoittaa, kun yrittää parhaansa? Millaisia vahvuuksia teillä on?

Millaisissa tilanteissa olette itse olleet rohkeita?

Pelkkä laulun sanoitus ja sävellys riittää kilpailutyöksi, mutta voitte halutessanne tehdä myös musavideon lauluunne. 

Ääni- ja videotallenteiden yhteispituus on enintään 5 minuuttia. 

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis työ. Pohtikaa portfoliossanne myös oman kappaleen tekemiseen vaadittavia asioita. Mitä kaikkea kappaleen säveltämiseen ja musavideon tekemiseen tarvitaan?

Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa