Siirry sisältöön

Green game  

Kehittäkää ympäristöön liittyvä peli. 

Kehittäkää ympäristöön liittyvä peli 

Ideoikaa peli, jonka aiheena on luonto ja ympäristö. Suunnitelkaa yhdessä peli, jonka avulla voi oppia jotain luonnosta ja ympäristönsuojelusta. Peli voi kannustaa pitämään huolta luonnosta ja vastaamaan ympäristöongelmiin. Suunnittelemanne peli voi muun muassa opettaa uutta eläimistä ja kasveista, metsistä tai meristä, ihmisen vaikutuksista luontoon, jostain ympäristöongelmasta, kiertotaloudesta tai hyvistä ympäristöteoista. Voitte valita tarkemman aiheen itse. 

Suunnitelkaa yhdessä peli, jonka avulla voi oppia jotain luonnosta ja ympäristönsuojelusta.

Suunnittelemanne peli voi olla esimerkiksi mobiilipeli, lautapeli, pakohuone, pihapeli tai vaikka toiminnallinen koulu-/kaupunkisuunnistus, jossa siirrytään rastilta toiselle erilaisia tehtäviä suorittaen. 

Muistakaa pohtia: 

  • Ketkä ovat pelinne kohderyhmää? Kohderyhmäksi voi valita vaikkapa luokkatoverit, opettajat, vanhemmat tai muut aikuiset tai lapset. Peli voi olla myös ikärajaton ja sopia kaikille. 
  • Mitä tietoja haluatte, että pelinne opettaa? 
  • Teettekö pelistänne valmiin tuotteen vai vain prototyypin, josta keräätte palautetta potentiaalisilta pelaajilta? 
  • Mitä kaikkea pelin kehittämiseen ja tekemiseen tarvitaan?  

Koostakaa pelistänne portfolio eli näytekansio. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, piirroksia, videoita ja valmis työ. Liittäkää työhönne myös laskelmat pelin tekemisen kuluista. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion tekoon. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Jaa sosiaalisessa mediassa