Siirry sisältöön

Yrittäjätaidetta  

Ideoikaa ja toteuttakaa yrittämisen teemaan liittyvä taideprojekti.

Tehkää taideprojekti yrittämisen teemasta

Ideoikaa ja toteuttakaa luokan kanssa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä taideprojekti. Voisiko teemasta tehdä ympäristötaidetta, teatteri- tai tanssitaidetta, graffititaidetta, sarjakuvataidetta tai mediataidetta?  

Mukaan voi pyytää yhteistyökumppaneita koulun läheisyydestä tai vaikkapa huoltajia. Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö. 

Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö. 

Pohtikaa ja ideoikaa, voisitteko ansaita taideprojektin avulla rahaa esimerkiksi luokan yhteiseen retkeen tai hyväntekeväisyyteen.  

Hyödyntäkää luokan erilaisia taitoja ja vahvuuksia projektissa.

Miten voisitte hyödyntää luokkalaistenne erilaisia taitoja ja vahvuuksia projektissa ja saada tarvittavan rahasumman kokoon? Laskekaa luokkaretkellenne tai muulle keräyskohteelle yhdessä budjetti ja lähtekää toteuttamaan suunnitelmallisesti varainkeruuta.  

Voisitteko ansaita taideprojektin avulla rahaa esimerkiksi luokan yhteiseen retkeen tai hyväntekeväisyyteen?

Olkaa luovia ja käyttäkää mielikuvitustanne! Toteuttakaa parhaat ideanne, menkää yhdessä tavoitettanne kohti ja tehkää tavoitteellista varainkeruuta. 

Kootkaa taideprojektista portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, piirroksia ja valokuvia sekä esittely toteutuneesta projektista. Vinkkejä portfolion tekoon. 

Jaa sosiaalisessa mediassa