Siirry sisältöön

Ilahduttavat pelit ja leikit

Suunnittele uusi peli tai leikki.

Suunnittele uusi peli tai leikki.

Millainen peli ilahduttaisi sinua ja ystävääsi? Millainen väline pihalla saisi kaikki lapset innostumaan? Millaisen lelun äärellä olisi kiva rauhoittua? Millaista peliä tai leikkiä ei ole vielä olemassa?

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä. 

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Toimi kuin muotoilija! Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Idea uudenlaiseen peliin tai leikkiin voi löytyä omaa ympäristöä tarkasti havainnoimalle.  

Toimi kuin muotoilija!

Minkälaista peliä tai leikkiä ei ole vielä olemassa? Keksi ja kuvaile tarkasti. Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaista olemassa olevien pelien ja leikkien havainnointia, kyselyjä, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Lopuksi ideoidaan oma peli tai leikki tai pelaamiseen tai leikkimiseen sopiva uudenlainen tuote. Muistathan kertoa, kenelle uudenlainen peli tai lekki sopii ja kuinka suunnitelmasi toimii. 

Kokoa työskentelystä portfolio eli näytekansio tai video (max. 5 min), joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, päiväkotinne/koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 1: Muotoiluhaaste). 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Hyödyntäkää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saatte Matka tuotemuotoiluun – opas opettajalle (pdf), Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf) -kirjoista sekä Muotoilupakki -sivustolta.  

Muotoiluprosessin askeleet:  

  1. Ongelma: etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena.
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan.
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri.
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon.
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti.
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä.
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa!
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan!
  9. Osallistava arviointi 

 

 Tehtävä on tehty yhteistyössä Designmuseon kanssa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa