Siirry sisältöön

Leikitään yrittäjää  

Kuvatkaa video tavallisesta työpäivästä tai tilanteesta keksimässänne yrityksessä.

Leikitään yrittäjää

Kuvatkaa video tavallisesta työpäivästä tai tilanteesta keksimässänne yrityksessä. Voitte esiintyä videolla itse, video voi olla animaatio tai esimerkiksi nukketeatteriesitys. Ideoikaa ja kuvatkaa video pareittain/pienissä ryhmissä tai isomman ryhmän kanssa.  

Valmistautukaa videon tekemiseen miettimällä ensin seuraavia kysymyksiä ryhmässä:

  • Mikä on mielestänne yritys?  
  • Mitä yrityksiä tiedät? Onko lähiympäristössänne jotain yrityksiä? 
  • Tunnetteko jonkun, joka on yrityksessä töissä? 
  • Millainen yritys olisi kiva olla olemassa? Mitä yritys tekee?  
  • Mitä yrityksessä tapahtuu päivän aikana?

Kun olette keskustelleet yrityksistä, tehkää tämän jälkeen käsikirjoitus videosta ja kuvatkaa video (max. 5 min.).  

Kaikki voivat osallistua haluamallaan tavalla. Sopikaa yhdessä, kuka haluaa kuvata, ketkä haluavat esiintyä videolla ja missä rooleissa ja miettikää, mitä muuta videon tekemiseen tarvitaan ja kuka haluaa tehdä mitäkin.  

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, keskusteluja, luonnoksia ja valmis video. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

  • Työskentelyn voi aloittaa pohtimalla, millaisia ammatteja lapset tietävät etukäteen. Tietävätkö he, mitä heidän huoltajansa tekevät työkseen? Onko lapsilla omaa unelma-ammattiaan? Voitte etsiä erilaisissa ammateissa työskentelevien ihmisten kuvia, esimerkiksi sanomalehdistä.
  • Voitte myös lähteä tutustumiskävelylle päiväkodin tai koulun lähiympäristöön ja havainnoida, millaisia yrityksiä ja ammatteja sieltä löytyy. Opinkirjon Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus –teeman tehtäväpaketista löydät myös ideoita, miten lähteä käsittelemään yrittäjyys-teemaa lasten kanssa. 
  • Ohjaaja/opettaja: Voit lähteä ensin keskustelemaan lasten kanssa ammateista ja yrityksistä Suomen Uusyrityskeskuksen Väritä Yritysunelmia -väritystehtävien avulla. 
  • Ohjaaja/opettaja: Voit tehdä lasten kanssa soveltaen myös ensin tehtävän: Mitä ovat yritykset? Rohkeasti yrittämään -materiaalista. Sivu 9. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa