Siirry sisältöön

Muotoilun maailmaan

Muotoilkaa uusi tuote tai palvelu koulumaailmaan.

 

Muotoilkaa uusi tuote tai palvelu koulumaailmaan  

Sukeltakaa muotoilun maailmaan! Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen ja tarpeellinen tuote, sovellusta tai palvelu koulumaailmaan. Seuratkaa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri teidän tuotteenne on hienoin ja mahtavin. Mihin ongelmaan tuotteenne on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se voisi maksaa?  

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä. 

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Kun tutkitaan muotoilua, kerrytetään ymmärrystä maailmasta. Muotoiluun tarttuminen on kysymysten kysymistä ja uteliasta suhtautumista ympäristömme mahdollisuuksiin. 

Toimi kuin muotoilija! Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Minkälainen suunnitteluratkaisu helpottaisi valitsemasi kohderyhmän arkea? 

Tuote, palvelu tai sovellus voi liittyä opettamiseen tai opettajan työhön. Huomioikaa sen suunnittelussa tulevaisuuden oppiminen, mm. joustavuus ja uudet ratkaisut, etäopetus, eriyttäminen, yhteisopettajuus, käytännön muuttuvat tilanteen.  

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaista havainnointia, kyselyjä, kirjallisuuteen tutustumista, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Pohtikaa tuotteen vastuullisuutta, liikeideaa ja mainostamista käyttäjille. 

Kootkaa työskentelystänne ja tuotteestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja O: Muotoiluhaaste). 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Hyödyntäkää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saatte Matka tuotemuotoiluun – opas opettajalle (pdf), Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf) -kirjoista sekä Muotoilupakki -sivustolta. Erilaisiin uusiin ja vanhoihin esineisiin voi tutustua Designmuseon digikokoelmassa. 

  1. Ongelma: etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. 
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. 
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. 
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. 
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 57-59) 
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. 
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! 
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! 
  9. Osallistava arviointi 

Lisämateriaalian voitte hyödyntää kirjoja Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja  Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf).  

 Tehtävä on tehty yhteistyössä Designmuseon kanssa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa