Siirry sisältöön

Pelaa ja opi

Suunnitelkaa peli opetukseen.

Suunnitelkaa peli opetukseen

Ideoikaa uusi peli, joka innostaa yrittäjyyteen tai yritteliäisyyteen, ja jota voi käyttää opetuksessa. Pelin teema voi liittyä esim. uusien ideoiden kehittämiseen, tulevaisuuden työelämään, kestävään tulevaisuuteen tai vaikuttamiseen.

Yritys Hyvä -kilpailussa yrittäjyys ja yritteliäisyys nähdään seuraavasti:

  • ”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurillista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.
  • ”Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa.”

Suunnittelemanne peli voi olla esimerkiksi mobiilipeli, lautapeli, ulkopeli, pakohuone tai vaikka toiminnallinen koulu-/kaupunkisuunnistus, jossa siirrytään rastilta toiselle erilaisia tehtäviä suorittaen.

Muistakaa pohtia:

  • Minkä ikäisille peli on tarkoitettu? Ketkä ovat pelin kohderyhmä? Peli voi olla myös ikärajaton ja sopia kaikille.
  • Mitä tietoja ja osaamista haluat, että peli opettaa? Miten peli kannustaa yrittäjyyteen tai yritteliäisyyteen?
  • Teetkö pelistäsi valmiin tuotteen vai vain prototyypin, josta keräät palautetta potentiaalisilta pelaajilta?

Koostakaa pelistäsi portfolio eli näytekansio. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, piirroksia, videoita ja valmis työ. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa