Siirry sisältöön

Yrittävän koulun kulttuuri  

Kehitä koulun työelämälähtöistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Kehitä koulun työelämälähtöistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria

Luo toteutussuunnitelma siitä, miten kouluun saadaan rakennettua työelämälähtöinen ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri. Tee työelämälähtöisen ja yrittäjämäisen koulun toimintasuunnitelma, vuosikello, strategia tai esimerkiksi lukuvuosisuunnitelma. Valitse itse, miten lähtisit jalkauttamaan toimintaa. Voit tehdä suunnitelman kuvitteelliselle koululle tai esimerkiksi harjoittelupaikallesi.

Miten oppilaille tai opiskelijoille saadaan luotua koulussa ehjä yrittäjyyttä ja työelämätaitoja tukeva koulupolku. Pohdi, mitä tavoitteita ja rakenteita koululla tulisi olla? Entä millainen toiminta lukuvuoden aikana tukisi tavoitteita. Entä mitä työkaluja tai verkostoja koulu tarvitsee? Miten toimintaa ja sen tavoitteellisuutta arvioidaan? 

Kokoa suunnitelmastasi portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis suunnitelma. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn suunnitelmasta voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa