Siirry sisältöön

Jatketaan kiertoa

Pitchatkaa kiertotalouteen perustuva liikeideaanne tai tehkää mainosvideo.

Suunnitelkaa kiertotalouteen perustuva uusi yritysidea ja pitchatkaa ideanne tai tehkää siitä mainosvideo

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa yritysten arvon luonnista tulee jatkossa kiertotaloudesta. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrätykseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita.

Ideoikaa uusi palvelu, sovellus, tuote tai liikeidea, jonka toiminta perustuu johonkin viidestä kiertotalouden näkökulmasta:

  • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  • Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
  • Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä
  • Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita käytetään mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
  • Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Lähde: Sitra.fi

Etsikää aluksi tietoa kiertotaloudesta. Tutustukaa esimerkiksi:

Tehkää a- tai b-tehtävä:

a) Pitchausvideo:

Ideoikaa uusi palvelu, tuote, sovellus tai liikeidea. Pitchatkaa tuotetta, palvelua, sovellusta tai liikeideaanne! Tehkää tiivis ja myyvä (max 5 min.) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.

b) Mainosvideo

Tehkää yrityksellenne tai liikeideallenne mainosvideo. Mainosvideon ideana on vakuuttaa kuluttajat tuotteenne tai palvelunne erinomaisuudesta.

Kootkaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vinkkejä pitchaukseen:

Vinkkejä mainosvideoiden tekoon:

Tehtävä on suunniteltu yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa