Siirry sisältöön

Työelämä – täältä tullaan!

Tehkää nuorille ohjausvideo työelämätaidoista.

Toteuttakaa innostava koulutusvideo työelämätaidoista

Lukekaa ensin Ylen artikkeli ja keskustelkaa sen pohjalta, mitkä ovat mielestänne työelämätaidot ja millaista ohjausta haluaisitte itse työelämään siirtyessä. Voitte haastatella aiheesta yrittäjiä, esimiehiä tai muita työssä käyviä.  

Mitkä ovat mielestänne työelämätaidot ja millaista ohjausta haluaisitte itse työelämään siirtyessä?

Käsikirjoittakaa ja toteuttakaa tämän jälkeen innostava koulutusvideo (max. 5 min.) työelämätaidoista. Pohtikaa, minkä ikäisille valmennusvideo on suunnattu ja millaisilla tavoilla nuoret kiinnostuvat videosta ja sen teemoista. Voitte halutessanne toteuttaa videon myös teitä kiinnostavalle yritykselle tai omalle työpaikallenne. Muistakaa tällöin pyytä yritykseltä tai työpaikalta lupa videon tekemiseen. 

Kilpailutyö on portfolio eli näytekansio.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmis video. Vinkkejä portfolion tekoon ja tietoa videosta kilpailutyönä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa