Siirry sisältöön

Yrittävän koulun kulttuuri  

Kehitä koulun työelämälähtöistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Kehitä koulun työelämälähtöistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Tehtävän teema: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri

Luo toteutussuunnitelma siitä, miten kouluun saadaan rakennettua työelämälähtöinen ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri. Tee työelämälähtöisen ja yrittäjämäisen koulun toimintasuunnitelma, vuosikello, strategia tai esimerkiksi lukuvuosisuunnitelma. Valitse itse, miten lähtisit jalkauttamaan toimintaa. Voit tehdä suunnitelman kuvitteelliselle koululle tai esimerkiksi harjoittelukoulullesi.

Miten oppilaille tai opiskelijoille saadaan luotua koulussa ehjä yrittäjyyttä ja työelämätaitoja tukeva koulupolku? Pohdi, mitä tavoitteita ja rakenteita koululla tulisi olla? Entä millainen toiminta lukuvuoden aikana tukisi tavoitteita? Entä mitä työkaluja tai verkostoja koulu tarvitsee? Miten toimintaa ja sen tavoitteellisuutta arvioidaan? 

KILPAILUTYÖ: 

Kokoa suunnitelmastasi oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä ja mitä on oppinut. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: ideoita, luonnoksia ja valmis suunnitelma. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon. 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Aloitteellisuus
  • Tavoitteellisuus
  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Jaa sosiaalisessa mediassa