Siirry sisältöön

Opettajien kokemuksia Yritys Hyvä -kilpailusta

Yritys Hyvä – kilpailun 2023 kilpailutehtävät julkaistiin maanantaina, Yrittäjän päivänä 5.9. Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään.

Kilpailun tehtävät ovat monialaisia ja niitä voi tehdä niin yksin kuin ryhmässä. Usein kouluryhmät osallistuvat kilpailuun osana opetustaan, tai niihin osallistutaan yksilötöillä tehden niitä oppitunneilla. Kilpailun sisällöt ja tehtävät sopivat eri oppiaineisiin. Tehtävissä on huomioitu esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammattikoulun opetussuunnitelman perusteet: eheyttävät kokonaisuudet, usean oppiaineen yhteistyö, laaja-alainen osaaminen, työelämä ja yrittäjyys.

Alla kaksi opettajaa, Aulikki Leisku-Johansson ja Pate Nikulainen kertovat, millaisia kokemuksia heillä on kilpailusta ja jakavat omat vinkkinsä osallistumiseen.

Aulikki Leisku-Johansson: ”Kaikkein parasta oli nähdä opiskelijoiden aktiivisuus ja ryhmätyöskentely”

1. Kuka olet ja missä toimit opettajana?

Olen Aulikki Leisku-Johansson ja toimin Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa historian ja yhteiskuntaopin lehtorina ja Business Norssi -linjan koordinaattorina Eija-kollegan kanssa. Tämän syksyn työskentelen poikkeuksellisesti lukiossamme vs. rehtorina.

2. Millaista oli osallistua opiskelijoiden kanssa kilpailuun?

Osallistuimme (Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion) Business Norssi 21C-ryhmän kanssa Yritys Hyvä 2022 -kilpailuun, koska ryhmämme opiskelija sai hienon idean, jota halusimme edistää ryhmänä. Yksi opiskelijoistamme ehdotti, että toimisimme nuorten talousosaamisen edistämisen ja laajentamisen sekä osaamisen syventämisen puolesta. Idea vaikutti heti loistavalta ja ehdottaman toteuttamiskelpoiselta. Suurin osa ryhmämme opiskelijoista innostui heti asiasta. Taustatietoa olimme saaneet jo hieman aikaisemmin edellisen vuosikurssin opiskelijoilta, jotka olivat menestyneet Yritys Hyvä 2021 -kilpailussa.

Aloitimme ideoinnilla. Mietimme ja haarukoimme, mitä kaikkea voisimme itse tehdä. Aika nopeasti opiskelijat päätyivät merkitsemään olennaisia asioita Exceliin, luokkatilan tussitauluille koottiin ideoita ja muistettavia asioita. Opiskelijat ottivat heti itse aloitteen käsiinsä ja opettajan osana oli olla mukana tukena ja tarvittaessa apuna. Ryhmänä kehitimme viisi toiminnallista talousaiheista pajaa (Oman talouden hallinta -, Yrittäjyys-, Kesätyö-, Sijoituspajat ja englanninkielinen Value of a Euro -paja).

”Aloitimme ideoinnilla. Mietimme ja haarukoimme, mitä kaikkea voisimme itse tehdä. Aika nopeasti opiskelijat päätyivät merkitsemään olennaisia asioita Exceliin”

Hyvin nopeasti päätimme, että jokainen halukas opiskelija voi ottaa yhteyttä entiseen yläkouluunsa ja tiedustella siellä historian ja yhteiskuntaopin opettajalta, saisiko koululle tulla pitämään toiminnallista pajaa ysiluokkalaisille.

Koska 21C -ryhmä on Business Norssi -linjan ryhmä, meillä oli mahdollista työstää projektiamme Business Norssi -linjan opintojen oppitunneilla.

Kaikkein parasta oli nähdä opiskelijoiden aktiivisuus ja ryhmätyöskentely. Oli hienoa todistaa yhteisen tavoitteen toteutumista kevään kuluessa. Opiskelijat huomioivat heti, että on olennaista saada palautetta ja kehittää tarjottavaa palvelua saadun tarkoituksenmukaisen palautteen mukaisesti. Pyysimme pajan jälkeen palautteen sekä ysiluokkalaisilta itseltään, mutta myös opettajalta.

3. Millaisia yrittäjämäisiä valmiuksia opiskelijat saivat Yritys Hyvä -kilpailusta?

​Opiskelijat oppivat useita yrittäjämäisiä valmiuksia osallistuessaan Yritys Hyvä -kilpailuun. Esimerkiksi tiimityöskentelytaidot kehittyivät, suunnittelun sekä ennakoinnin taidot vahvistuivat sekä esiintymistaidot hioutuivat. Opiskelijat oppivat hoitamaan itse asioita, esim. ottamaan yhteyttä yläkoulun opettajaan ja sopimaan tämän kanssa siitä, että opiskelijoidemme mielestä on tärkeää, että ysiluokkalaiset saavat itse valita toteutettava pajan. Ryhmän nuoret ovat itse oppineet syvällisemmin pitämiensä pajojen aiheista, sillä pajan pitäjälle on olennaista hallita itse aihepiirinsä syvällisesti.

”Opiskelijat oppivat hoitamaan itse asioita”

Yritys Hyvä -kilpailussa on hienoa, kun tuotoksille sallitaan monimuotoinen toteutus. Kilpailussa opiskelijan on mahdollista miettiä, miten hän haluaisi itseään toteuttaa, sillä kilpailussa voi palauttaa monenlaisia toteutuksia. Yksi ryhmämme opiskelija kirjoitti vapaa-ajallaan esseen sananlaskuista.

4. Kerro omat vinkkisi yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen

”Opiskelijat ovat saaneet kokemuksia, jotka ovat vahvistaneet lukiolaisten omia vahvuuksiaan ja minäpystyvyyttään.”

​Opettajana parasta on ollut se, että opiskelijat ovat itse olleet aloitteellisia, tavoitteellisia ja aktiivisia toimijoita.  Opiskelijat ovat saaneet kokemuksia, jotka ovat vahvistaneet lukiolaisten omia vahvuuksiaan ja minäpystyvyyttään. Projektin myötä opiskelijat pystyivät itse toimimaan nuorten osaamisen vahvistamisen hyväksi. Kunpa pystyisin omalta osaltani aina tukemaan nuorten toimintaa ja innostamaan heitä toimimaan aktiivisina toimijoina.

Pate Nikulainen Hakkarin koulusta Lempäälästä: ”Oppilaat pääsevät tekemään töitä omista kiinnostuksen kohteistaan”

1. Kerro kokemuksestasi ja millaista oli osallistua oppilaiden kanssa kilpailuun?

Olemme osallistuneet jo monena vuotena ja kilpailu on osa oppilaiden työskentelyä yhteiskuntaopissa. Yleensä aloitamme syyskuussa ja tunneilla teemme töitä silloin tällöin. Oppilaat jatkavat niitä kotonaan ja helmikuussa on pidetty palautus.

2. Mistä lähdet oppilaiden kanssa liikkeelle? 

Syyskuussa esittelen kilpailun oppilaille. Koulumme on pärjännyt edellisinä vuosina kilpailussa hyvin, joten oppilaille on jo positiivinen asenne kilpailuun.

Omassa opetuksessani kilpailu on iso arvosteltava työ. Oppilaat pääsevät tekemään töitä omista kiinnostuksen kohteistaan ja usein työn tekeminen vie mukanaan, jos se on mielekästä. Toki teini-ikäisiä pitää välillä motivoida.

”Oppilaat pääsevät tekemään töitä omista kiinnostuksen kohteistaan ja usein työn tekeminen vie mukanaan”

3. Mikä oli parasta antia tai paras muistosi ohjaamisesta? Entä haastavinta?

Yleensä parhaita hetkiä ovat, kun oppilaat ovat keksineet aiheen ja alkavat sitä innostuneina työstämään. Isompien töiden tekeminen vaatii motivointia ja aikatauluja.

4. Millaisia yrittäjämäisiä valmiuksia oppilaat saivat Yritys Hyvä -kilpailusta?

Riippuu työstä. Moni oppii ainakin jotain siitä, miten yrittäminen olisi mahdollista. Osa luo lähes yrityksen, josta voisi saada ainakin jonkun verran tuloja.

5. Mitä haluaisit kehittää tai toteuttaa tulevaisuudessa Yritys Hyvä -kilpailuun liittyen?

Olisi hienoa, jos tulisi mahdollisuus käyttää uutta teknologiaa, esim. pelien ohjelmoinnissa.

6. Omat vinkkisi kilpailuun osallistumiseen

Motivointi helpompaa, kun oppilaat löytävät heitä kiinnostavan aiheen itsenäisesti.


Lämmin kiitos haastateltaville! 

Kilpailuun voi osallistua aina 1.3.2023 asti. Osallistumisohjeet  ja -aikataulut löydät täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa