Siirry sisältöön

Suunnitelkaa uudelle luokkakaverille tai päiväkotiryhmäläiselle Tervetuloa! -kansio.

Mikä on parasta päiväkodissanne tai koulussanne? Mistä olette erityisen ylpeitä? Mitä uuden päiväkoti- tai luokkakaverin olisi hyvä tietää ja oppia? Miten voisitte parhaiten esitellä uudelle ryhmäläiselle hienoja asioita ympäristöstänne ja yhteisöstänne?

Tehtävän teema: Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Kuvitelkaa, että päiväkotiryhmäänne tai luokkaanne on tulossa uusi päiväkoti- tai luokkakaveri. Suunnitelkaa hänelle esittely päiväkotiryhmästänne tai koululuokastanne ja toteuttakaa hänelle Tervetuloa!-kansio. Suunnitelkaa kansio niin, että sen voisi esimerkiksi postittaa uudelle ryhmäläiselle ennen hänen ensimmäistä päiväänsä.  

Pohtikaa, mitä juuri te haluaisitte näyttää uudelle päiväkoti- tai luokkakaverille, joka ei lainkaan tunne teitä, paikkaanne tai toimintaanne. Entä mitä kaikkea kansion olisi tärkeä sisältää? Voisiko siellä olla esimerkiksi piirretty kartta päiväkodistanne tai koulustanne? Tai ryhmän yhteiset pelisäännöt? Mikä saisi uuden ryhmäläisen tai luokkalaisen tuntemaan, että hän on tervetullut päiväkotiryhmäänne tai koululuokkaanne? 

KILPAILUTYÖ:

Kilpailutyönä palautetaan vapaamuotoinen Tervetuloa! -kansio, joka voi sisältää kuvia, piirustuksia, sarjakuvia ja tekstejä. Kansion voi toteuttaa myös lasten kanssa tietokoneella.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 

  • Yks, kaks toimimaan! -materiaalit sisältävät toimintamalleja mm. yhteiseen hyvinvointiin, vaikuttamiseen ja ryhmässä toimimiseen.
  • Työskentelyssä voi hyödyntää Hymyä luokkaan ja Yhteisöllisyyttä hymyllä -materiaaleja ja käsitellä lasten kanssa mm. yhteisöllisyyttä, turvallista ympäristöä, kaveruutta, arvostusta ja moninaisuutta.

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Aloitteellisuus
  • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Vastuunottaminen

Jaa sosiaalisessa mediassa