Siirry sisältöön

Kilpailutöiden arviointi ja palkinnot

Tutustukaa arviointikriteereihin ennen työn aloittamista. Luvassa on kaikille kilpailuun osallistuneille palkinto! Parhaat palkitaan rahastipendein ja matkalla Voittajien juhlaan.

Kilpailun arviointikriteerit

”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurillista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa.”
(OKM 2017)

Yritys Hyvä -kilpailun arivointikriteereistä päättää kilpailulautakunta. Jokaiselle sarjalle kootaan oma monialainen esiraati, joka arvioi kaikki kilpailuun tulleet työt. Esiraadit esittävät kilpailulautakunnalle voittajaehdokkaat. Kilpailulautakunta valitsee ehdokkaista kilpailun voittajat ja mahdollisten kunniamainintojen saajat.

OKM:n (2017) yrittäjyyskasvatuksen määritelmä tuo esille, mitä yrittäjyyskasvatuksella halutaan saada aikaiseksi asenteiden ja taitojen tasolla. Yritys Hyvä -kilpailussa yrittäjyys nähdään oheisen määritelmän mukaisesti.

Kilpailuun toivotaan mahdollisimman monenlaisia tuotoksia.

Yksilötöiden arvioinnissa kiinnitetään huomioita

 • yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
 • ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • oma pohdinta ja asioiden perustelu, itsearviointi
 • oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • mielenkiintoiset esitystavat
 • valitun aiheen käsittely ja tarkastelu tekijän omaan kokemusmaailmaan sijoitettuna
 • kielelliset ansiot.

Ryhmätöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota  

 • yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
 • ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • oma pohdinta ja asioiden perustelu
 • oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • mielenkiintoiset esitystavat
 • portfolion kattavuus ja monipuolisuus (projektin eri vaiheiden toteutuksen esittely ja arviointi)
 • ryhmän jäsenten erilaisen osaaminen hyödyntäminen ja yhteistyö
 • itsearviointi eli oman oppimisen ja kehittymisen arviointi, yhteistyön ja lopputuloksen arviointi.

Kaikille palkinto

Kaikki osallistumisalustalle kirjatut osallistujat ja töiden ohjaajat saavat tuotepalkinnon huhti-toukokuussa.

Rahastipendit 100-1000 euroa

Jaossa on noin 12 000 euroa voittajille.

Parhaimmat työt palkitaan 100-1000 € rahastipendein. Kaikista sarjoista valitaan voittajiksi yhteensä 20-25 yksilö- ja ryhmätyösarjaan osallistunutta työtä.

Voittajien juhla

Toukokuun lopputapahtuma Helsingissä on upea tilaisuus, jossa voittajatyöt ja niiden tekijät esitellään ja palkitaan. Tapahtumaa voi seurata myös etänä live-stream -lähetyksenä. Voittajista kootaan myös sähköinen voittajakirja.

Jaa sosiaalisessa mediassa