Siirry sisältöön

Kilpailutöiden arviointi ja palkinnot

Tutustukaa arviointikriteereihin ennen työn aloittamista. Luvassa on kaikille kilpailuun osallistuneille palkinto! Voittajat palkitaan rahastipendein.

Kilpailun arviointikriteerit

”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurillista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa.”
(OKM 2017)

Yritys Hyvä -kilpailun arviointikriteereistä päättää kilpailulautakunta. Jokaiselle sarjalle kootaan oma monialainen esiraati, joka arvioi kaikki kilpailuun tulleet työt. Esiraadit esittävät kilpailulautakunnalle voittajaehdokkaat. Kilpailulautakunta valitsee ehdokkaista kilpailun voittajat ja mahdollisten kunniamainintojen saajat.

OKM:n (2017) yrittäjyyskasvatuksen määritelmä tuo esille, mitä yrittäjyyskasvatuksella halutaan saada aikaiseksi asenteiden ja taitojen tasolla. Yritys Hyvä -kilpailussa yrittäjyys nähdään oheisen määritelmän mukaisesti.

Kilpailuun toivotaan mahdollisimman monenlaisia tuotoksia.

Yksilötöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota

 • yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
 • ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • oma pohdinta ja asioiden perustelu, itsearviointi
 • oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • mielenkiintoiset esitystavat
 • valitun aiheen käsittely ja tarkastelu tekijän omaan kokemusmaailmaan sijoitettuna
 • kielelliset ansiot.

Ryhmätöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota  

 • yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
 • ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • oma pohdinta ja asioiden perustelu
 • oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • mielenkiintoiset esitystavat
 • oppimispäiväkirjan kattavuus ja monipuolisuus (projektin eri vaiheiden toteutuksen esittely ja arviointi)
 • ryhmän jäsenten erilaisen osaaminen hyödyntäminen ja yhteistyö
 • itsearviointi eli oman oppimisen ja kehittymisen arviointi, yhteistyön ja lopputuloksen arviointi.

Kaikille palkinto

Kaikki osallistumisalustalle kirjatut osallistujat ja töiden ohjaajat saavat tuotepalkinnon.

Rahastipendit 100-1000 euroa

Voittajat palkitaan 100-1000 € rahastipendein.

Jaa sosiaalisessa mediassa