Siirry sisältöön

Kehittäkää yrittäjyyspeli.

Yrittäjyys on muun muassa mahdollisuuksien havainnointia, niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Miten näitä asioita voisi opettaa pelin keinoin? Suunnitelkaa yrittäjyyspeli, jossa pelaajat voivat käyttää omaa mielikuvitusta ja keksiä uusia ideoita.

Tehtävän teema: Yrittäjyys, yrittäjämäiset valmiudet, pelillisyys

Suunnittelemanne peli voi olla esimerkiksi mobiilipeli, lautapeli, pakohuone tai vaikka toiminnallinen koulu-/kaupunkisuunnistus, jossa siirrytään rastilta toiselle erilaisia tehtäviä suorittaen.

Muistakaa pohtia:

  • Ketkä ovat pelinne kohderyhmää? Kohderyhmäksi voitte valita vaikkapa lapset tai luokkatoverinne, tai pelinne voi olla ikärajaton ja sopia kaikille.
  • Mitä on yrittäjyys? Mitä tietoja ja osaamista haluatte, että pelinne opettaa yrittäjyydestä?
  • Teettekö pelistänne valmiin tuotteen vai vain prototyypin, josta keräätte palautetta potentiaalisilta pelaajilta?

KILPAILUTYÖ: 

Koostakaa yrittäjyyspelin kehittämisestä oppimispäiväkirja, joka palautetaan kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, piirroksia sekä tekemänne yrittäjyyspeli. Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Luovuus
  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Kyky tehdä päätöksiä

Jaa sosiaalisessa mediassa