Siirry sisältöön

Suunnittele uusi peli tai leikki.

Millainen peli ilahduttaisi sinua ja ystävääsi? Millainen väline pihalla saisi kaikki lapset innostumaan? Millaisen lelun äärellä olisi kiva rauhoittua? Millaista peliä tai leikkiä ei ole vielä olemassa? 

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä. 

Tehtävän teema: Muotoilu

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Toimi kuin muotoilija! Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Idea uudenlaiseen peliin tai leikkiin voi löytyä omaa ympäristöä tarkasti havainnoimalla.  

Minkälaista peliä tai leikkiä ei ole vielä olemassa? Keksi ja kuvaile tarkasti. Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaista olemassa olevien pelien ja leikkien havainnointia, kyselyjä, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Lopuksi ideoidaan oma peli tai leikki tai pelaamiseen tai leikkimiseen sopiva uudenlainen tuote. Muistathan kertoa, kenelle uudenlainen peli tai lekki sopii ja kuinka suunnitelmasi toimii. 

KILPAILUTYÖ:

Millaista peliä tai leikkiä ei ole vielä olemassa? 

Kokoa työskentelystä oppimispäiväkirja tai video (max. 5 min), joka toimii kilpailutyönä.

Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin oppimispäiväkirjassa. Lue täältä vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

Hyödyntäkää apuna muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saatte Matka tuotemuotoiluun – opas opettajalle (pdf), Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf) -kirjoista sekä Muotoilupakki -sivustolta.  

Muotoiluprosessin askeleet:  

 1. Ongelma: etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. 
 2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. 
 3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. 
 4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. 
 5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. 
 6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. 
 7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! 
 8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! 
 9. Osallistava arviointi
   

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • Luovuus

 

Tehtävä on tehty yhteistyössä Designmuseon kanssa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa