Siirry sisältöön

Tehkää yrittämisen teemaan liittyvä projekti ja kerätkää rahaa luokkaretkeen tai hyväntekeväisyyteen. 

Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä projekti, jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tehtävän teema: Yrittäjyys, liikeidea, raha

Yhteinen projekti voi olla esimerkiksi yrittämisestä kertova dokumentti tai näytelmä, taidenäyttely, harjoitusyritystoimintaa, myyjäiset tai teemapäivä. Voitte myös pyytää projektiin koulun ulkopuolisen kumppanin yhteistyöhön. Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö.

Miettikää, miten voisitte kerätä rahaa projektin avulla:

a. luokkaretkeen
tai
b. hyväntekeväisyyteen

Miten voisitte hyödyntää luokkalaistenne erilaisia taitoja ja vahvuuksia ja saada tarvittavan rahasumman kokoon? Laskekaa luokkaretkellenne tai muulle keräyskohteelle yhdessä budjetti ja seuratkaa, kuinka varainkeruu edistyy.

Mikä voisi olla projektinne, tuotteenne tai palvelunne? Ketkä olisivat mahdollisia asiakkaitanne tai kohderyhmänne? Missä projektinne olisi hyvä toteuttaa? Millaisia tarvikkeita tarvitsette projektin toteuttamiseen? Keksittekö projektille tai yrityskokeilulle osuvan nimen?

Olkaa luovia ja käyttäkää mielikuvitustanne. Käärikää hihat, toteuttakaa parhaat ideanne, menkää yhdessä tavoitettanne kohti ja tehkää tavoitteellista varainkeruuta.

KILPAILUTYÖ: 

Kilpailutyö on projektistanne koottu vapaamuotoinen oppimispäiväkirja.

Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia, kuten suunnitelmia, luonnoksia, videoita, valokuvia ja kirjoituksia. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin oppimispäiväkirjassa. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 

Tehtävää on kehitetty yhteistyössä NYTin kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa