Siirry sisältöön

Toteuttakaa innostava koulutusvideo yrittäjämäisistä valmiuksista.

Tehtävän voi tehdä yksin tai ryhmässä. 

Lapset ja nuoret tarvitsevat yrittäjämäisiä valmiuksia muuttuvassa maailmassa. Yrittäjämäiset valmiudet ovat yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita. 

Tehtävän teema: Henkinen kasvu ja rohkeus, yrittäjämäiset valmiudet

Yrittäjämäisiä valmiuksia ovat: 

 • mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • luovuus
 • aloitteellisuus
 • tavoitteellisuus
 • kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • sisukkuus
 • vastuunottaminen
 • rohkeus
 • kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
 • kyky tehdä päätöksiä
 • epävarmuuden ja pettymysten sietokyky
 • kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa.

Yrittäjämäiset valmiudet pohjautuvat mm. opetussuunnitelmiin, EU:n EntreComp -viitekehykseen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksiin 2017.

Lähde: Opetushallitus

Keskustelkaa ryhmässä yrittäjämäisistä valmiuksista. Valitkaa sen jälkeen yllä olevasta listasta 3-5 yrittäjämäistä valmiutta, joita lapset ja nuoret mielestänne tarvitsevat eniten nyt ja tulevaisuudessa, niin arjessa kuin työelämässä.

Käsikirjoittakaa ja toteuttakaa tämän jälkeen innostava koulutusvideo (max. 5 min.) lapsille ja nuorille valitsemistanne yrittäjämäisistä valmiuksista. Pohtikaa, minkä ikäisille valmennusvideo on suunnattu.  Millaisilla tavoilla kohderyhmä kiinnostuu videosta ja oppii yrittäjämäisistä valmiuksista?

KILPAILUTYÖ:

Koostakaa työstänne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmis video. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon  ja tietoa videosta kilpailutyönä. 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Luovuus
 • Tavoitteellisuus
 • Kykyä tehdä päätöksiä

 

Jaa sosiaalisessa mediassa