Siirry sisältöön

Oi nuoruus!

Keksikää ratkaisu, tuote tai palvelu, joka parantaa nuorten hyvinvointia.

Keksikää ratkaisu, tuote tai palvelu, joka parantaa nuorten hyvinvointia.

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä. 

Tehtävän teema: Hyvinvointi

Nuorille kasautuu paljon paineita: koulumenestys, opiskelupaikan saanti, ulkonäkö, somen luomat ihannekuvat, kehittyminen harrastuksissa, sosiaaliset suhteet, ryhmäpaine, kesätyöt. Nuorten hyvinvointiin liittyy sekä suuria yhteiskunnallisia että pieniä henkilökohtaisia asioita. Miten ratkaisisit nuoriin nykyään kohdistuvat paineet ja odotukset niin, että nuoret voisivat mahdollisimman hyvin? Millä tavoin nuoruus voisi olla elämän parasta aikaa? 

Keksikää ratkaisu tai tuote tai palvelu, joka parantaa nuorten hyvinvointia.

KILPAILUTYÖ: 

Koostakaa työskentelystänne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmis ratkaisu/tuote/palvelu. Pohtikaa oppimispäiväkirjassa, mitä olette projektissa oppineet. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon.

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
  • Aloitteellisuus
  • Luovuus

Jaa sosiaalisessa mediassa