Siirry sisältöön

Yrittäjyyttä eri tavoin oppien

Kehittäkää yrittäjyyteen kannustava tehtävä tai tehtäväpaketti erilaisille oppijoille.

Kehittäkää yrittäjyyteen kannustava tehtävä tai tehtäväpaketti erilaisille oppijoille

Tehtävän voi tehdä yhdessä tai yksin. 

Tehtävän teema: Yrittäjyys, erilaiset oppijat

Opimme kaikki eri tavoin ja olemme erilaisia oppijoita. Noin 10-20% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisvaikeudet ovat yksi keskeinen riskitekijä opinnoista ja työelämästä syrjäytymiselle ja ongelmien kasautumiselle (Erilaisten oppijoiden liitto 2022). Vuonna 2020 kaikkiaan 10 prosenttia opiskelijoista oli vieraskielisiä (Koulutustilastot, Tilastokeskus). Millainen yrittäjyyskasvatuksen tehtävä tai tehtäväpaketti sopisi mielestänne erilaisille oppijoille ja mitä kaikkea siinä olisi mielestäsi tärkeä ottaa huomioon? 

Kehittäkää tehtävä tai tehtäväpaketti yrittäjyyskasvatukseen erilaisille oppijoille. Tehtäväpaketti voi soveltua joko lähiopetukseen tai etänä toteutettavaksi. Voit kehittää tehtävän tai tehtäväpaketin haluamallesi koulutusasteelle.  

Pohdi esimerkiksi:

  • Mitä tehtävissä on hyvä ottaa huomioon, jotta ne soveltuvat erilaisille oppijoille?  
  • Mitä saavutettavuuden näkökulmasta on otettava huomioon?
  • Miten saat tehtävistä helppokäyttöisiä, selkeärakenteisia ja helppolukuisia?  
  • Millaisia erilaisia tehtävätyyppejä voisi hyödyntää?  
  • Voisiko kuvia käyttää havainnollistamiseen tai käytännön esimerkkejä?
  • Entä mikä merkitys on kappalejaoilla, fonteilla ja väreillä?  

Ottakaa suunnittelussa huomioon opetussuunnitelmien perusteet sekä yrittäjyyskasvatuksen linjaukset 2017.

KILPAILUTYÖ:

Koostakaa työskentelystä oppimispäiväkirja, joka palautetaan kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, piirroksia, videoita ja valmis tehtävä/valmiit tehtävät. Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon. 

 VINKKEJÄ TEKEMISEEN :

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Tavoitteellisuus
  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Jaa sosiaalisessa mediassa